وبلاگ خبری ورزشی هرمزگان

تورنمنت چهار جانبه والیبال بانوان

تورنمنت چهار جانبه والیبال بانوان البدر بندرکنگ که قرار بود با حضور تیم های اوز، رویدر و البدر الف و ب در روزهای 26 و 27 تیر ماه در بندرکنگ برگزار کرده به دلیل انصراف تیم اوز دو روز قبل از مسابقه با سه تیم برگزار گردیده در روز اول مسابقات تیم البدر الف با تیم رویدر دیدار کرد و در روز دوم مسابقات تیم رویدر با البدر ب و البدر الف و البدر ب با یکدیگر به رقابت پرداختند.
سرمربی تیم فایزه بوکان از دو تیم حاضردر مسابقات رضایت کامل دانسته و بازیکنان نسبت به جام معلم پیشرفت خوبی داشته اند.
نتایج مسابقات در ادامه مطلب:

تایج مسابقات به شرح زیر می باشد.بازی اول    البدر الف – رویدرست اول        27 - 29ست دوم        25 - 15ست سوم      20 - 25ست چهارم     26 - 24ست پنجم       15 - 7بازی دوم    البدر ب – رویدرست اول        17 - 25ست دوم       22 - 25ست سوم     23 – 25بازی سوم   البدر الف – البدر بست اول         26 – 28ست دوم         25 – 19ست سوم        25 – 22
ست چهارم       25 -۱۶