وبلاگ خبری ورزشی هرمزگان

عسگری مسافر پاریس شد/بلیط المپیک لندن در دستان عسگری؟

چهره‌های شاخص رکورد گیری تیم ملی مجید عسگری (جوان رودانی وزنه برداری کشورمان)و سعید محمد پور بودند. عسگری در حرکت دوضرب وزنه با ارزش 160 کیلوگرم را بالای سر برد و سعید محمدپور هم موفق شد وزنه 210 کیلوگرمی را مهار کند.

به این ترتیب مجید عسگری در 56 کیلوگرم، سجاد بهروزی و جابر بهروزی در 69 کیلوگرم، کیانوش رستمی و احد سنجابی در 85 کیلوگرم، اصغر ابراهیمی و سعید محمدپور در 94 کیلوگرم، محمدرضا براری و نواب نصیرشلال در 105 کیلوگرم و رضا عاشوری زاده، سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی در 105+ کیلوگرم 12 وزنه برداری هستند که فدراسیون نام آنها را برای حضور مسابقات جهانی پاریس معرفی خواهد کرد.

نتایج رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری در ادامه مطلب:

* دسته 56 کیلوگرم

مجید عسگری : یک ضرب 122 کیلوگرم، دوضرب 160 کیلوگرم، مجموع 282 کیلوگرم

* دسته 69 کیلوگرم

سجاد بهروزی: یک ضرب 142 کیلوگرم، دوضرب 180 کیلوگرم، مجموع 322 کیلوگرم

جابر بهروزی: یک ضرب 140 کیلوگرم، دوضرب 170 کیلوگرم، مجموع 310 کیلوگرم

مرتضی رضاییان: یک ضرب 145 کیلوگرم، دوضرب 150 کیلوگرم، مجموع 295 کیلوگرم

* دسته 85 کیلوگرم

احد سنجابی: یک ضرب 163 کیلوگرم، دوضرب 195 کیلوگرم، مجموع 358 کیلوگرم

* دسته 94 کیلوگرم

سعید محمدپور: یک ضرب 170 کیلوگرم، دوضرب 210 کیلوگرم، مجموع 380کیلوگرم

اصغر ابراهیمی: یک ضرب 175 کیلوگرم، دوضرب 200 کیلوگرم، مجموع 375 کیلوگرم

* دسته 105 کیلوگرم

محمدرضا براری: یک ضرب 180 کیلوگرم، دوضرب 225 کیلوگرم، مجموع 405 کیلوگرم

نوب نصیرشلال: یک ضرب 175 کیلوگرم، دوضرب 223 کیلوگرم، مجموع 398 کیلوگرم

میلاد رستگار: یک ضرب 165 کیلوگرم، دوضرب 211 کیلوگرم، مجموع 376 کیلوگرم

* دسته 105+ کیلوگرم

بهداد سلیمی: یک ضرب 215 کیلوگرم، دوضرب 260 کیلوگرم، مجموع 475 کیلوگرم

سجاد انوشیروانی: یک ضرب 195 کیلوگرم، دوضرب 240 کیلوگرم، مجموع 435 کیلوگرم

رضا عاشوری زاده: یک ضرب 186 کیلوگرم، دوضرب 245 کیلوگرم، مجموع 431 کیلوگرم

بهادر مولایی: یک ضرب 178 کیلوگرم، دوضرب 235 کیلوگرم، مجموع 413 کیلوگرم