وبلاگ خبری ورزشی هرمزگان

گزراش تصویری بازی دریانوردان بوشهر - یگانه امواج هرمزگان


ادامه عکس ها در لینک زیر:

http://beachsoccer.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=65:1390-05-03-12-09-36&catid=11:1390-04-24-17-44-29&Itemid=27